dimecres, 15 de gener del 2020

EDUCACIÓ FÍSICA

Un repte cooperatiu pel grup classe. Som capaços de travessar un camp de lava (pista poliesportiva)
fent ús només de dos matalassos?


Sembla que...  SI. Amb una bona cooperació i una bona estratègia.